คอนโด

ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง - อื่นๆ (ไม่มีในรายการ), อื่นๆ
บ้าน

ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ม.วิสต้าวิลล์ - อื่นๆ (ไม่มีในรายการ), อื่นๆ
ที่ดิน

ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ บางใหญ่ จ.นนทบุรี - อื่นๆ (ไม่มีในรายการ), อื่นๆ
ที่ดิน

ถนน ชยางกูร เขตเทศบาล อำเภอ เลิงนกทา จ.ยโสธร - อื่นๆ (ไม่มีในรายการ), อื่นๆ